©2019 by Oslo Advokatfelleskap. Proudly created with Wix.com

VELKOMMEN TIL OSLO ADVOKATFELLESSKAP

Juridisk bistand

 

ADVOKATENE

Oslo Advokatfellesskap er et kontorfellesskap bestående av selvstendige advokater og et advokatfirma.
Vi representerer mange års erfaring og har bred kompetanse innen mange områder. 
Vi holder til i moderne lokaler i Lille Grensen 7 i Oslo.

ADVOKAT
KJELL T DAHL

•Straff •Barnevern •Familie •Foreldretvister •Samvær, fast bosted •Utlendingsrett

Telefon: 338838383
E-post: hdhdhd@jjj.no

ADVOKAT
KNUT BRINDEM

•Barnevern •Barnefordeling •Straff  •Erstatning •Trygd •Psykisk helsevern •Bistandsadvokat

Telefon: 338838383
E-post: hdhdhd@jjj.no

ADVOKAT
CAROLYN MIDSEM

•Skolerett •Trygd •Barnevern •Foreldretvist •Bistandsadvokat

Telefon: 338838383
E-post: hdhdhd@jjj.no

ADVOKAT
BERIT JAGMANN

•Familierett – arv, skifte, testament •Foreldretvist – samvær, fast bosted •Barnevern •Tvangsekteskap æresrelatert vold •Straff •Bistandsadvokat

Telefon: 338838383
E-post: hdhdhd@jjj.no

ADVOKAT
JAN ONSAGER

•Familierett •Skifte •Dødsbo •Vergemål •Arv •Testament •Fast eiendom •Psykisk helsevern •Straff

Telefon: 338838383
E-post: hdhdhd@jjj.no

ADVISIO
V/ ADVOKAT
OLAV LÆREID

•Helserett: •Trygd, pasientskade •Forsikring pensjon •Trafikkskade •Yrkesskade •Familierett •Samlivsbrudd, •Foreldretvister •Ektepakt og samboeravtaler •Arv og testament

Telefon: 338838383

E-post: post@advisio-advokat.no
www.advisioadvokat.no

 

OSLO ADVOKATFELLESSKAP DA

St. Olavs Gate 28, 0166 Oslo